سبک‌های طراحی محوطه
سبک طراحی استوایی

سبک استوایی

طراحی سبک گرمسیری طراحی گرمسیری سبک استوایی منظرپردازی گرمسیری-استوایی (tropical) یکی از ویژگی‌های بارز این سبک از منظرپردازی، سرسبزی ، استفاده از گیاهان استوایی و

مطالعه بیشتر »
باغ ورسای

طراحی فرانسوی

طراحی سبک فرانسوی طراحی فرانسوی باغ فرانسوی طراحی باغ فرانسوی تحت تاثیر رنسانس شکل گرفت. طراحی فرانسوی گرچه هویت مستقل خود را دارد، اما تاثیر

مطالعه بیشتر »
سبک مدرن ۲

سبک مدرن

سبک مدرن طراحی نوگرا سبک مدرنطراحی مدرن از سال 1950 و یا دهه ی ۵۰ و ۶۰ آغاز می شود. زمانی که درطراحی ها خبری

مطالعه بیشتر »
منظرپردازی خشک

منظرپردازی خشک

منظرپردازی خشک Xeriscape منظرپردازی خشک تعریفی ساده از منظرپردازی خشک، طراحی و منظرپردازی با استفاده از گیاهانی می‌باشد که با کمترین میزان مصرف آب رشد

مطالعه بیشتر »
سبک انگلیسی

طراحی انگلیسی

طراحی سبک انگلیسی طراحی به سبک انگلیسی منظرپردازی به سبک انگلیسی این سبک در جهت تغییر دادن باغ‌های رسمی و متقارن به سمت سبکی نامنظم

مطالعه بیشتر »
سبک طراحی کانتری ۱

سبک کانتری

طراحی سبک کانتری Country Style سبک کانتری این سبک از طراحی از باغ‌های مشهور انگلیسی قرن شانزدهم و هفدهم سرچشمه می‌گیرد. این سبک طی قرن‌ها

مطالعه بیشتر »