طراحی سبک گرمسیری

طراحی گرمسیری

سبک طراحی استوایی

سبک استوایی

منظرپردازی گرمسیری-استوایی (tropical)

یکی از ویژگی‌های بارز این سبک از منظرپردازی، سرسبزی ، استفاده از گیاهان استوایی و رنگ‌های جسورانه می‌باشد.

رقص درختان نخل در باد و منظره گیاهان و پرندگان بهشتی و گل‌های براق و درخشان از مهمترین ویٓژگی‌های این سبک است.

Hammock (تخت‌های تابی پارچه‌ای) هم انتخاب بسیار خوبی برای این محوطه‌ها هستند. فقط باید به این دقت شود درختانی که این تخت به آن وصل می‌شود محکم و قوی باشند.

سبک طراحی گرمسیری

طراحی استخر باغ استوایی
بسیاری از باغ های استوایی دارای استخر هستند. فرم و شکل این استخرها معمولا طبیعی است. این ظاهر طبیعی با استفاده از تخته سنگ‌ها شکل می‌گیرند که معمولا از این تخته سنگ‌ها به منظور آبشار ، تخته سنگ پرش و یا کناره آب استفاده می‌شود.
با استفاده از رنگ آبی فیروزه‌ای در دیواره و کف استخر می‌توانید آب‌های فیروزه‌ای‌رنگ جزایر استوایی را تداعی سازید.

سبک طراحی tropical

سایه‌بان‌های مناسب این سبک:

سایه‌بان برای فضاهای باز به ویژه در فصول گرم سال ضروری است. سازه‌های سایبان در این سبک  معمولا پایه‌هایی از جنس بامبوی طبیعی یا مصنوعی هستند و پوشش‌های روی سایبان حصیر می‌باشد.

نکات نهایی و کلیدی برای طراحی محوطه استوایی:

بسیاری از مالکان غالبا از این نکات غافل می شوند. اضافه کردن دکوراسیون مناسب در فضای باز به نزدیک‌تر شدن محوطه به این سبک کمک می‌کند.

ایده‌هایی برای دکوراسیون محوطه استوایی:

 • مجسمه‌های بودا حکاکی شده با دست
 • مشعل tiki
 • نرده و حصار‌هایی از جنس بامبو یا استفاده از بامبوها در حاشیه پیاده‌راه‌ها
 • مبلمان‌هایی با رنگ روشن و با چوب‌هایی معمولا از جنس ساج
 • هموک رنگارنگ (تخته خواب های تابی پارچه ای)
 • آتش‌دان‌های گود

طراحی گرمسیری

سبک طراحی استوایی

منظرپردازی گرمسیری-استوایی (tropical)

یکی از ویژگی‌های بارز این سبک از منظرپردازی، سرسبزی ، استفاده از گیاهان استوایی و رنگ‌های جسورانه می‌باشد.

رقص درختان نخل در باد و منظره گیاهان و پرندگان بهشتی و گل‌های براق و درخشان از مهمترین ویٓژگی‌های این سبک است.

Hammock (تخت‌های تابی پارچه‌ای) هم انتخاب بسیار خوبی برای این محوطه‌ها هستند. فقط باید به این دقت شود درختانی که این تخت به آن وصل می‌شود محکم و قوی باشند.

سبک طراحی گرمسیری

طراحی استخر باغ استوایی
بسیاری از باغ های استوایی دارای استخر هستند. فرم و شکل این استخرها معمولا طبیعی است. این ظاهر طبیعی با استفاده از تخته سنگ‌ها شکل می‌گیرند که معمولا از این تخته سنگ‌ها به منظور آبشار ، تخته سنگ پرش و یا کناره آب استفاده می‌شود.
با استفاده از رنگ آبی فیروزه‌ای در دیواره و کف استخر می‌توانید آب‌های فیروزه‌ای‌رنگ جزایر استوایی را تداعی سازید.

سبک طراحی tropical

سایه‌بان‌های مناسب این سبک:

سایه‌بان برای فضاهای باز به ویژه در فصول گرم سال ضروری است. سازه‌های سایبان در این سبک  معمولا پایه‌هایی از جنس بامبوی طبیعی یا مصنوعی هستند و پوشش‌های روی سایبان حصیر می‌باشد.

نکات نهایی و کلیدی برای طراحی محوطه استوایی:

بسیاری از مالکان غالبا از این نکات غافل می شوند. اضافه کردن دکوراسیون مناسب در فضای باز به نزدیک‌تر شدن محوطه به این سبک کمک می‌کند.

ایده‌هایی برای دکوراسیون محوطه استوایی:

 • مجسمه‌های بودا حکاکی شده با دست
 • مشعل tiki
 • نرده و حصار‌هایی از جنس بامبو یا استفاده از بامبوها در حاشیه پیاده‌راه‌ها
 • مبلمان‌هایی با رنگ روشن و با چوب‌هایی معمولا از جنس ساج
 • هموک رنگارنگ (تخته خواب های تابی پارچه ای)
 • آتش‌دان‌های گود

‌سبک‌های طراحی

طراحی سبک مدیترانه‌ای
سبک مدیترانه‌ای
سبک فرانسوی
سبک فرانسوی
سبک انگلیسی
سبک انگلیسی