شهرهایی که بیشترین فضای سبز را دارند

شهرهای سبز

شهرهایی که بیشترین فضای سبز را دارند شهرهای سبز طبیعت سفر به شهر لزوما به معنای بازدید از کلانشهرهای متراکم نیست – بسیاری از مقاصد نیز از فضای سبز برخوردار هستند. اخیراً، مجمع فرهنگ جهانی شهرها تحقیقاتی را انجام داده است که سبزترین شهرهای جهان را بررسی می کند، و بر اساس درصد مشخص می‌کند […]

تاثیر فضای سبز

فضای سبز ۲

تاثیر فضای سبز چرا به فضای سبز در شهر ها نیاز داریم؟ بسیاری از شهرها شروع به در گسترش فضای سبز شهری خود کرده اند چرا که فضای سبز مزایای زیادی برای مناطق شهری و شهروندان آن‌ها فراهم می‌کند. در این مقاله ، ما می خواهیم در مورد این که چرا ما باید در جهت […]