انواع بام سبز

بام سبز ۱

انواع پشت بام سبز انواع گرین روف یا بام سبز بام سبز فشرده :(intensive) از بام سبز فشرده در ساختمانهای تجاری که صاحبان آن تمایل به داشتن مناطق سبز وسیع دارند که همه اندازه ها و انواع گیاهان را در خود جای بدهند، بسیار استفاده می شود. این بام ها دارای چمن ، پوشش زمین […]