طراحی و اجرا روف گاردن آجودانیه

طراحی و اجرای روف گاردن آجودانیه پشت بام پروژه آجودانیه بام سبزی قدیمی بود که اجرای غیر اصولی آن منجر به نفوذ آب به سقف واحد پایینی شده بود که بعد از تلاش ها بدون نتیجه کارفرما مجبور به حذف فلاور باکس‌ها شده بود؛ در ابتدا کف و عایق قدیمی برداشته و مجدد کروم بندی؛شیب […]

طراحی و اجرای روف گاردن آپارتمان لواسان

طراحی و اجرای روف گاردن لواسان پروژه ای در منطقه خوب آب و هـــوای لواســـان و برای استــــفاده خانوادگی، این پروژه شــامل: آلاچیق، آبــــنما و باربیکیو و میز بار با استفاده از گابیون بود که در ابتدا با نیاز سنجی‌های کافــرما و اعضای خانواده اقـدام به طراحی و ایده پردازی شد و پـس از تایید […]