گیاهان روف گاردن و تراس گاردن

گیاهان روف گاردن - رز

گیاهان روف گاردن و تراس گاردن گیاهان مورد استفاده در روف گاردن و تراس گاردن باغ های پشت بام لذت بردن از طبیعت را متفاوت کرده است. ماشین ها در خیابان ها چهره شهر را شلوغ و زشت می‌کنند، در حالی که باغ‌ها در پشت‌بام‌ها و تراس‌ها چشم اندازهای زیبایی در سطح شهر ایجاد می‌کنند. […]

مشهورترین نمونه روف گاردن و تراس گاردن

باغ‌های بابل

باغ‌های معلق بابل مشهورترین نمونه روف گاردن و تراس گاردن باغ ها اکثر محققان بر این عقیده اند که ایده کشت باغات صرفاً برای لذت بردن ، برخلاف تولید غذا، از جایی که آنها به عنوان بهشت ​​شناخته می شدند ، نشأت گرفته است. این مفهوم از آنجا به سراسر مدیترانه باستان گسترش می یابد […]

روف گاردن و تراس گاردن

روف گاردن

روف‌گاردن و تراس‌گاردن روف گاردن و تراس گاردن چیست؟ روف‌گاردن و تراس‌گاردن روف‌گاردن ( Roof Garden ) چیست؟ با پیشرفت شهرسازی و ساختمان سازی و تبدیل خانه‌های حیاط‌دار به ساختمان‌ها و کم شدن فضای سبز در پیرامون ما، روف‌گاردن و تراس‌گاردن در ساختمان‌ها دارای محبوبیت بسیاری شده است. روف گاردن و یا باغ‌پشت‌بام، باغی است […]