طراحی و اجرا روف گاردن آجودانیه

طراحی و اجرای روف گاردن آجودانیه پشت بام پروژه آجودانیه بام سبزی قدیمی بود که اجرای غیر اصولی آن منجر به نفوذ آب به سقف واحد پایینی شده بود که بعد از تلاش ها بدون نتیجه کارفرما مجبور به حذف فلاور باکس‌ها شده بود؛ در ابتدا کف و عایق قدیمی برداشته و مجدد کروم بندی؛شیب […]

دیوار سبز بهارستان

دیوار سبز پروژه بهارستان دیوارسبز زیبایی پروژه بهارستان که شامل 216 گلدان با گیاه بتوس است که به صورت زیبایی در کنار درب ورودی این شرکت قرار گرفته است، به دلیل کافی نبودن نور فضا برای گیاه مورد نظر از 3 لامپ مخصوص رشد استفاده شد.