طراحی و اجرا تراس

تراس‌گاردن در شیخ بهایی

پروژه نمونه - تراس شیخ بهایی

طراحی و اجرا تراس گاردن در شیخ بهایی

ابعاد تراس ۲*۲

درخواست ها:

  • گلدان مطابق با منحنی دیوار جانپناه
  • کاور چوب برای سیستم تهویه منزل
  • پرگولا
  • کف پوش چوبی
  • تامین گل و گیاه
پروژه نمونه - تراس شیخ بهایی۱
پروژه نمونه - تراس شیخ بهایی۲