طراحی سبک انگلیسی

طراحی به سبک انگلیسی

سبک انگلیسی

منظرپردازی به سبک انگلیسی

این سبک در جهت تغییر دادن باغ‌های رسمی و متقارن به سمت سبکی نامنظم گام برداشته است. باغ‌های انگلیسی اید‌ه‌آل های قرن را تغییر داد و بسیاری از جنبه‌های منظرپردازی در جامعه را عوض کرده است.

پیش از آنکه باغ انگلیسی به جهان معرفی شود، طبیعت از دیدگاه بقیه خطرناک بود، اما این سبک این دیدگاه را کاملا عوض کرد تا از دنیای طبیعت قدردانی شود و ارزشمندی آن حفظ گردد.

این سبک از نقاشی‌ها الهام گرفته و طراحی آن تحت تاثیر بسیاری از رشته‌ها مانند تاریخ، فلسفه، و علوم قرار گرفته است.

طراحی انگلیسی

طراحی خلاقانه ی باغ های انگلیسی، تغییر عظیمی در منظرپردازی و طراحی باغ داده است و بسیاری از صاحبان خانه را تحت تاثیر قرار داده تا حس طبیعت را در حیاط و باغ خود به ارمغان بیاورند.

عناصر موجود در باغ‌های انگلیسی:

 • گلدان‌های انگلیسی
 • زنبورداری
 • سنگ‌فرش
 • سنگ‌های طبیعی
 • آجر
 • نیمکت
 • پل‌ها
 • سازه‌های کاهگل
 • پنل‌ها و نرده‌های سبک انگلیسی
 • Ruins

Recreations of classic buildings ( تفریحات ساختمان‌های کلاسیک)

سبک طراحی انگلیسی
مشخصات مشترک در طراحی یک باغ انگلیسی
 • دریاچه: اغلب در باغ‌های انگلیسی دریاچه وجود داشته است، بیشتر این دریاچه ها ساخته دست انسان و مصنوعی هستند، اما ظاهری طبیعی دارند. لبه‌های دریاچه پرپیچ و خم و نامنظم است و مسیر‌های آن اغلب از نزدیکی درختان عبور می‌کند.
 • ایجاد اختلاف ارتفاع در طراحی: داشتن توپوگرافی در محیط، شما را به محیطی طبیعی نزدیک‌تر می‌کند، حتی اگر یک تپه کوچک ایجاد کنید هم، این اتفاق از منظری کاملا صاف و مسطح بهتر است.
 • مجسمه: بخشی از ایده‌آل منظرسازی انگلیسی، منظره‌ای از جزییات معماری کلاسیک تا ویرانه‌ها است.
 • پرچین‌ها: یک نوع دیوار که برای جلوگیری از ورود حیوانات به حریم خانه می‌باشد اما مانعی در نمای اطراف خانه ایجاد نمی‌کند. الگوی کاشت در باغ انگلیسی و طراحی به سبک انگلیسی به گونه‌ای است که درختان بلند و پراکنده به نحوی قرار گرفته‌اند که به کاربر اجازه داده می‌شود تا در باغ پرسه بزند در حالیکه چشم‌اندازها روبروی آن است.
 • غارها: به شکل‌ غارهای طبیعی ساخته می‌شدند، و در واقع به عنوان مخفی‌گاه‌های عاشقانه از آن‌ها استفاده می‌شد.

  باغ‌های انگلیسی همیشه در مقیاس‌های گسترده ساخته شده‌اند. اما با این وجود باز هم می‌توان در خانه‌های مسکونی و نه‌چندان بزرگ هم این سبک را پیاده کرد. بطور مثال اگر نمی‌توانید دریاچه بزرگی در فضای خود داشته باشید، حوضچه‌ای کوچک هم می‌تواند نمادی از آن باشد. یا پل‌های چوبی در ابعاد کوچک‌تر و گیاهانی که رنگ و رایحه‌ای دلپذیر به محیط شما ببخشند. این باغ به گونه‌ای طراحی شده است که طبیعی به نظر برسد و محلی به منظور مدیتیشن و آرامش باشد. این سبک طبیعت را ارج می‌نهد و بازدیدکنندگان را به گشت و گذار در مسیرهای ماسه‌ای تشویق می کند.

  این سبک از منظرپردازی حس رمز و راز را به محیط شما اضافه می‌کند.

طراحی به سبک انگلیسی

سبک انگلیسی

منظرپردازی به سبک انگلیسی

این سبک در جهت تغییر دادن باغ‌های رسمی و متقارن به سمت سبکی نامنظم گام برداشته است. باغ‌های انگلیسی اید‌ه‌آل های قرن را تغییر داد و بسیاری از جنبه‌های منظرپردازی در جامعه را عوض کرده است.

پیش از آنکه باغ انگلیسی به جهان معرفی شود، طبیعت از دیدگاه بقیه خطرناک بود، اما این سبک این دیدگاه را کاملا عوض کرد تا از دنیای طبیعت قدردانی شود و ارزشمندی آن حفظ گردد.

این سبک از نقاشی‌ها الهام گرفته و طراحی آن تحت تاثیر بسیاری از رشته‌ها مانند تاریخ، فلسفه، و علوم قرار گرفته است.

طراحی انگلیسی

طراحی خلاقانه ی باغ های انگلیسی، تغییر عظیمی در منظرپردازی و طراحی باغ داده است و بسیاری از صاحبان خانه را تحت تاثیر قرار داده تا حس طبیعت را در حیاط و باغ خود به ارمغان بیاورند.

عناصر موجود در باغ‌های انگلیسی:

 • گلدان‌های انگلیسی
 • زنبورداری
 • سنگ‌فرش
 • سنگ‌های طبیعی
 • آجر
 • نیمکت
 • پل‌ها
 • سازه‌های کاهگل
 • پنل‌ها و نرده‌های سبک انگلیسی
 • Ruins

Recreations of classic buildings ( تفریحات ساختمان‌های کلاسیک)

سبک طراحی انگلیسی
مشخصات مشترک در طراحی یک باغ انگلیسی
 • دریاچه: اغلب در باغ‌های انگلیسی دریاچه وجود داشته است، بیشتر این دریاچه ها ساخته دست انسان و مصنوعی هستند، اما ظاهری طبیعی دارند. لبه‌های دریاچه پرپیچ و خم و نامنظم است و مسیر‌های آن اغلب از نزدیکی درختان عبور می‌کند.
 • ایجاد اختلاف ارتفاع در طراحی: داشتن توپوگرافی در محیط، شما را به محیطی طبیعی نزدیک‌تر می‌کند، حتی اگر یک تپه کوچک ایجاد کنید هم، این اتفاق از منظری کاملا صاف و مسطح بهتر است.
 • مجسمه: بخشی از ایده‌آل منظرسازی انگلیسی، منظره‌ای از جزییات معماری کلاسیک تا ویرانه‌ها است.
 • پرچین‌ها: یک نوع دیوار که برای جلوگیری از ورود حیوانات به حریم خانه می‌باشد اما مانعی در نمای اطراف خانه ایجاد نمی‌کند. الگوی کاشت در باغ انگلیسی و طراحی به سبک انگلیسی به گونه‌ای است که درختان بلند و پراکنده به نحوی قرار گرفته‌اند که به کاربر اجازه داده می‌شود تا در باغ پرسه بزند در حالیکه چشم‌اندازها روبروی آن است.
 • غارها: به شکل‌ غارهای طبیعی ساخته می‌شدند، و در واقع به عنوان مخفی‌گاه‌های عاشقانه از آن‌ها استفاده می‌شد.

  باغ‌های انگلیسی همیشه در مقیاس‌های گسترده ساخته شده‌اند. اما با این وجود باز هم می‌توان در خانه‌های مسکونی و نه‌چندان بزرگ هم این سبک را پیاده کرد. بطور مثال اگر نمی‌توانید دریاچه بزرگی در فضای خود داشته باشید، حوضچه‌ای کوچک هم می‌تواند نمادی از آن باشد. یا پل‌های چوبی در ابعاد کوچک‌تر و گیاهانی که رنگ و رایحه‌ای دلپذیر به محیط شما ببخشند. این باغ به گونه‌ای طراحی شده است که طبیعی به نظر برسد و محلی به منظور مدیتیشن و آرامش باشد. این سبک طبیعت را ارج می‌نهد و بازدیدکنندگان را به گشت و گذار در مسیرهای ماسه‌ای تشویق می کند.

  این سبک از منظرپردازی حس رمز و راز را به محیط شما اضافه می‌کند.

‌سبک‌های طراحی

طراحی سبک مدیترانه‌ای
سبک مدیترانه‌ای
سبک فرانسوی
سبک فرانسوی
سبک طراحی کانتری ۱
سبک کانتری