سبک‌های معماری

سبک‌های معماری باهاوس

سبک‌های معماری خصوصیات ۱۰ سبک معماری از دوران باستان تا امروز تاریخ اغلب به صورت خطی آموزش داده شده است. این شیوه آموزش اغلب روایت های کلان تاریخی را کنار گذاشته و در درجه اول به دنیای غیبی متمرکز شده است. در تاریخ معماری ، درک حرکات مرکزی و سبک های تقدیسی که با گذشت […]