طراحی پاسیوگاردن

پاسیو مرزداران

پروژه‌های دکوباغ - پاسیو گاردن

طراحی پاسیو گاردن مرزداران

طراحی مدرن _ سنتی

درخواست‌ها:

  • باربیکیو
  • آبنما
  • محل نشیمن
  • سقف شیشه ای
  • جلوگیری از دید همسایه کناری بدون از بین بردن نور
پروژه‌های دکوباغ - پاسیو
پروژه‌های دکوباغ - پاسیوگاردن