طراحی و اجرا پاسیوگاردن

پاسیو گاردن

پروژه نمونه - پاسیو

طراحی و اجرا پاسیو گاردن

درخواست ها:

  • کف پوش چوبی
  • محل نشیمن
  • آبنما و آکواریوم
  • سقف لبمه
  • گل و گیاه و تامین نور مصنوعی برای گیاهان
پروژه نمونه - پاسیوگاردن
پروژه نمونه - پاسیوگاردن۲